Rybnik:

 Od poniedziałku 6 września 2021 r. rozpoczynamy zajęcia dla wszystkich grup wg planu zajęć.

- Zajęcia w Harcówce na ul. Zakątek 19  (niedaleko Makro)

 

 

  Poniższy plan zajęć może się zmienić (korekta może dotyczyć 15 minut w poniedziałek - do ustalenia na pierwszych zajęciach)

 

Grupa

Poniedziałek

Wtorek

Czwartek

Początkująca

 19:35 - 21:05       

 

 

 

Średnio-zaawansowana  18:00 - 19:30    
Grupa zaawansowana  18:00 - 19:30    
Zaawansowana i średnio-zaawans. - zastosowania TCC       20:00 - 21:30 

 

 Zajęcia w Bushido w Rybniku  odbywają się w piątki zawieszone