12 listopada 2018 r w poniedziałek zajęcia będą jak zwykle od godz. 18:00 - patrz program zajęć.