Strona naszej Szkoły:

Filmy dotyczące Snake Style:

Tai Chi Chuan

To jedno z najwspanialszych osiągnięć chińskiej filozofii i kultury. Jest systemem ćwiczeń, którego celem jest aktywacja energii wewnętrznej. Uzyskuje się ją poprzez ćwiczenie formy oraz specjalne ćwiczenia Chi Kung. Formę tworzy szereg powiązanych ze sobą ruchów będących encyklopedią aplikacji bojowych (czyli różnych technik jakie możemy zastosować w walce). Ruchy formy wykonuje się w sposób płynny, powolny i pozbawiony napięć. Ćwiczenia formy pozwalają na osiągnięcie założonych celów, którymi są: uzyskanie jedności całego ciała i umysłu oraz aktywacja energii wewnętrznej, czego efektem jest „iron in cotton”.

Tai Chi Chuan nazywamy również „medytacją w ruchu”, gdyż ćwicząc formę poruszamy się jednocześnie wchodząc w stan głębokiego odprężenia, spokoju i koncentracji. Ruchy wykonywane są bez napięcia mięśni zewnętrznych oraz przy otwartych stawach. Dzięki temu energia nie jest blokowana i może swobodnie płynąć w naszym ciele.

Wyobraź sobie,

 że chodząc, tańcząc, pływając czy biegając

 Twoje ciało porusza się bardzo elastycznie,

 bo Twój kręgosłup jest

  giętki i mocny.

 Yang Tse

 Yang      Famille Yang
T              Tai Chi Chuan
se           serpent style

Yang Tse ma na celu zapoznać z prawdziwą praktyką Tai Chi Chuan rodziny Yang. Chcemy pokazać, ze praktyka rodziny Yang była inna od tego czego oni uczyli jako styl Yang.

Ten styl zaprezentowany pod nazwą stylu Tygrysa był przeznaczony wyłącznie do nauczania osób, które nie były praktykami rodziny Yang. Istnieje wiele świadectw historycznych mówiących, że Yang Luchan i jego synowie w sposób świadomy uczyli tylko część ich sztuki. Yang Cheng Fu (wnyk Yang Luchana) zaszedł na tej drodze jeszcze dalej, gdy zdecydował się nauczać Tai Chi Chuan wszystkich chętnych. Stworzył styl Tygrysa, rodzaj praktyki powolnej i przyjemnej, której ruchy bazowały na sztuce jego rodziny, lecz bez składnika wewnętrznego. Bez tego esencjalnego składnika Tai Chi Chuan produkuje efekty energetyczne ograniczone, nawet po wielu latach praktyki trudno jest uchwycić sens konceptów przekazanych przez starożytnych mistrzów Tai  Chi Chuan. (Oczywiście podział na style Tygrysa i Węża nie był ujawniony).

Prawdziwą praktyką rodziny Yang był Snake Style. Ta praktyka pozwala na zrozumienie zasad zawartych w podręcznikach 3 generacji rodziny Yang i tekstach klasycznych rodziny Yang.

Celem Yang Tse jest promocja i  nauczanie Snake Style Tai Chi Chuan rodziny Yang - sztuki wyjątkowej i unikalnej. Praktykanci posiadający motywację jeśli dołączą się do Yang Tse będą mieli możliwość poznać i zrozumieć całość prawdziwej praktyki rodziny Yang.

Yang Tse Polska zostało założone przez J.P. Blaise i jego  najbliższych studentów: Iwonę Wojciechowską oraz Antoniego  Żoczka.

Snake Style

Rodzina Yang naprawdę posiadała sekretny styl zwany Snake Style czyli Stylem Węża. Ta sztuka została stworzona przez Yang Luchana i rodzina Yang chowała go zazdrośnie przez okres pięciu generacji. Rodzina Yang uczyła wyłącznie stylu Tygrysa zwanego również stylem do nauczania co oznaczało - styl do nauczania innych. Styl Tygrysa reprezentuje wyłącznie powierzchnię prawdziwej praktyki rodziny Yang czyli, że posiadał ograniczony sens bojowy i ograniczone wytłumaczenia dotyczące pracy wewnętrznej, które były samym rdzeniem i silnikiem tej praktyki. Jeśli mowa o Snake Style jest to nadal ta sama powszechnie znana forma 108 ruchów. To w czym Snake Style się wyróżnia jest sposób wykonywania każdego ruchu. Snake Style jest przede wszystkim zbiorem konceptów pracy wewnętrznej.

Ta wewnętrzna praca jest prawdziwym skarbem rodziny Yang – prowadzi ona do całkowitego zrozumienia Tai Chi Chuan, do zrozumienia ciała opisanego jako niezwykłe przez starożytnych mistrzów i do rozwoju legendarnego efektu „iron In cotton”, który posiadał Yang Chen Fu. Ten zapomniany efekt praktyki Tai Chi Chuan może być rozwinięty za naszych czasów dzięki praktyce i wiedzy Snake Style. Mimo tego, że Yang Luchan rozpoczął praktykę w rodzinie Chen , Snake Style bardzo różni się od wszystkich stylów Yang praktykowanych obecnie oraz od Stylu Chen.

Czym wyróżnia się Snake Style:

 • Posiada we wszystkich ruchach wyjątkową giętkość i elastyczność

 • Zawiera dwie ręczne formy: formę wolną lub Tai Chi Form oraz formę szybką czyli Long Boxing.

 • Zawiera również Chi Kungi rodziny Yang, 6 tradycyjnych metod pchających rąk, ćwiczenia Fa Jin mistrza Ip , 3 formy z Bronią

 • Ruchy ramion są proste , krótkie i ściśnięte

 • Kroki i przemieszczania są szybkie , dynamiczne i żwawe .

 • Przemieszczenia przypominają ruchy węża

 • Zamiast linii prostej poruszamy się z jednej strony na drugą wg antycznej zasady Tai Chi Chuan - unikania konfliktów .

 • Mięśnie wewnętrzne które nazywany mięśniami rdzenia osiągają największy stopień ruchomości i odgrywają decydującą rolę przy przyjmowaniu postaw i utrzymaniu równowagi i struktury cielesnej

 • Stawy kolan są utrzymywane w stanie otwarcia w każdym ruchu co eliminuje nacisk masy ciała na staw kolanowy i co zapewnia doskonałą cyrkulację Chi w nogach.

 • Snake Style prawdziwie realizuje to co napisano w klasyce Tai Chi Chuan: kiedy jedna część ciała się porusza, wszystko się porusza, kiedy jedna część ciała się zatrzymuje wszystko się zatrzymuje. To zdanie oznacza, że całe ciało powinno być zjednoczone w praktyce Tai Chi Chuan. I nie chodzi tutaj o synchronizację, ale o konkretny wewnętrzny sposób poruszania się.

 • Rezultatem praktyki Snake Style jest pojawienie się legendarnego efektu „iron in cotton”. Mocnej energii koncentrującej się w przedramionach, co im daję siłę i żwawość

Transmisja rodziny Yang i mistrza Ip Tai Tak

 Powołaniem Yang Tse jest promowanie i ujawnienie stylu węzą prawdziwego Tai Chi Chuan rodziny Yang. Yang Luchan (data), który był kreatorem stylu Yang nauczył się Tai Chi Chuan od rodziny Chen. Niezadowolony ze swojej praktyki udał się do gór Wudang w poszukiwaniu innego mistrza. Gdy wrócił posiadał praktykę odmienną  z punktu widzenia pracy wewnętrznej.

 Snake style w taki sposób został stworzony.  Luchan przeprowadza się do Beijing (Pekin) i staje się prywatnym nauczycielem ośmiu książąt mandżurskiej dynastii. Uzyskuje przydomek 8 książąt i uzyskuje reputację bycia niezwyciężonym. Od początku Yang Luchan i jego dwaj synowie uczą tylko niewielkiej części ich sztuki, istnieje wiele świadectw historycznych. Ich potomek Yang Cheng Fu nie zadawala się wyłącznie nauczaniem części swojej wiedzy, przekształca wszystko  w formę, która ma na celu wyłącznie nauczanie publiczne, którą nazywa stylem tygrysa.

 Yang Cheng Fu staje się poważnym propagatorem stylu Yang, a precyzyjniej stylu Yang zarezerwowanego dla wielkiej publiczności (na zewnątrz rodziny). W tym samym Czasie prawdziwy przekaz rodziny Yang (praktyka oryginalna) zostaje przekazana wyłącznie jego pierworodnemu synowi Yang Sau Chung.

 Yang Sau Chung ze swojej strony przekazuje  Snake Style tylko swojemu pierwszemu disciple, którym jest  Ip Tai Tak.

 Mistrz Ip Tai Tak spędził prawie 30 lat przy boku Yang Sau Chunga jako disciple, następnie stając się jego partnerem w pchających dłoniach. Na końcu swojego życia mistrz Ip przekazuje swoją wiedzę swojemu drugiemu disciplowi Robertowi Boyd , który naucza Snake Style J.P. Blaise.

Linia przekazu:

Yang Luchan (1799-1872)
Yang Chien Hou (1842-1917)
Yang Cheng Fu (1891-1936)
Yang Sau Chung (1910-1985)
Ip Tai Tak (1929-2004)
Robert Boyd
James P. Blaise

Video Yang Sau Chung i mistrza Ip Tai Tak, które ukazało się niedawno jasno pokazuje odmienną praktykę i przynosi dowód że Tai Chi Chuan rodziny Yang był Snake Style a nie forma pod nazwą Stylu Tygrysa.

 Iron in Cotton

“Iron in cotton” nie jest legendą. Pomimo tego że nikt po Yang Sau Chung nie użył tego terminu chodzi o coś co jest rzeczą realną. Jest to efekt fizjologiczny zadziwiający i nie znany , ale nie ma on nic wspólnego z magią. Manifestuje się on jako konkretna i dostrzegalna akumulacja energii w przedramionach . Członkowie rodziny Yang rozwijali Iron in Cotton , dzięki ich pracy wewnętrznej która była największą jakością Tai Chi Chuan . Dzisiaj jest możliwe odkryć ten efekt i uczynić go funkcjonującym  dzięki pracy regularnej i nadzorowanej. Od momentu kiedy ciało integruje w optymalny sposób zasady Snake Style , efekt Iron in Cotton pojawia się naturalnie i jest on po prostu wspaniały. Iron in Cotton jest jednocześnie ostatecznym celem jak i początkiem prawdziwej praktyki Tai Chi Chuan.

Główny nauczyciel w Yang Tse:

 James Piotr Blaise jest całkowicie oddany nauczaniu Snake Style. Angażuje się w praktykę sztuk walki od 14 roku życia, praktykował Judo, , Karate Schotokan, Kung Fu Wu Shu, zbierając w ten sposób szeroką wiedzę o zewnętrznych sztukach  walki.

 Równocześnie wraz z praktyką zen rozpoczyna praktykę wewnętrzną. Mieszkając w Ameryce Pn. studiuje z wieloma mistrzami sztuki energetyczne i taoistyczne: Chi Kung, sztuki oddychania, metody cyrkulacji Chi, jak również sztuki walki wewnętrznej: Tai Chi Chen, Bagua i szczególnie Tai Chi Chuan styliu Yang. Studiuje również z Jonem Willsonem wyjątkową i rzadko spotykaną technikę żelaznej koszuli, Chi Kung walki zwaną również Combat Ki . Po 20 latach tych praktyk spotyka R. Boyd i otrzymuje od niego przekaz Snake Style – wiedzę pochodzącą bezpośrednio od mistrza Ip Tai Tak.

 Powraca do Europy i naucza we Francji (Paryż) jak również w innych miejscach Europy – Polska, nieznaną sztukę Tai Chi Chuan rodziny Yang – Snake Style. J.P. Blaise jest głównym nauczycielem Yang Tse Polska

Rodzina Yang Tse

 W Polsce obecnie znajdują się następujące oddziały Yang Tse: Yang Tse Katowice, Rybnik

 Oprócz szkół, istnieją również grupy pracy w miejscach w których żaden nauczyciel nie prowadzi regularnych zajęć, np. Oświęcim.

 Wszystkie szkoły Yang Tse posiadają ten sam program, aby zapewnić spójność  i jasność nauczania.

Nauczanie

 Praktyka Snake Style jest odmienna. Aby nauczyć się Snake Style konieczny jest nadzór nauczyciela, podającego konkretne i jasne wskazówki co zapewnia stały rozwój. Koncepty wewnętrzne są relatywnie łatwe ale wymagają wielkiej precyzji. Jest bardzo  łatwo powierzchownie je zrozumieć i oddalić się od ich pełnej realizacji.

 Jest niemożliwe nauczyć się Snake Style rodziny Yang na bazie wyłącznie seminarium lub instrukcji oddalonych od siebie o kilka miesięcy . Regularna nauka  to jedyna metoda aby nauczyć się i zrealizować wewnętrzną praktykę rodziny Yang aż do „iron In cotton”.